Young athletic woman working out in the gym

Partnerský a ambasadorský program

Přihlaste se nyní, připojte se k naší exkluzivní skupině partnerů a využijte náš partnerský program
ZAČNĚTE VYDĚLÁVAT DNES
A team of athletes resting after a fitness class

Připojte se k naší komunitě

Namman MUAY vytvořil komunitu předních světových odborníků a profesionálních sportovců, kteří věří našim produktům.

Nyní nabízíme omezený počet míst pro připojení k týmu. Zjistěte, jak můžete zvýšit své příjmy, vybudovat si publikum a zlepšit svou značku s touto exkluzivní příležitostí k partnerství s Namman MUAY.
ZAČNĚTE VYDĚLÁVAT DNES

Co dostanu?

Neomezený výdělek

Neexistuje žádný limit, kolik můžete vydělat, výplaty jsou rychlé a bezproblémové.

15% provize

Zvyšte příjmy s nejlepší sazbou provizí v oboru a rychle rozšiřte své podnikání.

Bonus pro nové zákazníky

Získejte dodatečné příjmy za každého nového zákazníka, kterého doporučíte, s životností souborů cookie 30 dní.

Čtvrtletní motivační bonus

Získejte speciální bonusy každé čtvrtletí na základě vašeho výkonu a úrovně zapojení.

Praktická podpora

Náš přidružený tým je zde, aby vám pomohl s osvědčenými postupy, kreativními prostředky a propagační podporou.

Exkluzivní slevy

Získejte exkluzivní partnerské slevy na vybrané produkty a novinky před širokou veřejností.

Staňte se členem rodiny Namman Muay

Podělte se o své zkušenosti s našimi produkty, které se vám líbí, na sociálních sítích a začněte vydělávat ještě dnes.
ZAČNĚTE VYDĚLÁVAT DNES

Ještě jedna věc...

Tvoje slevový kód

Než vám odhalíme slevový kód, musíte souhlasit s následujícími podmínkami.
Slevový kód můžeš použít tím, že ho zadáš při pokladně, a sleva ti bude automaticky odečtena od hodnoty nákupu v tvém košíku.
Discount Form | Footer Pop-up

Přímá komunikace o speciálních nabídkách a jiných obsahy prostřednictvím e-mailu *

Komunikace s nabídkami a obsahy přizpůsobenými vašemu profilu *

Naši zásady ochrany osobních údajů můžete přečíst zde.

Osobní údaje

Osobní údaje, pověřuji správce zpracování k získání, uchování a zpracování níže uvedených údajů, nezávisle na okamžiku získání těchto údajů:

 • Základní údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, místo).
 • Kontaktní údaje a údaje o mé komunikaci se správcem zpracování (e-mailová adresa, telefonní číslo, datum, čas a obsah písemné nebo e-mailové komunikace, datum, čas a délka telefonních hovorů, záznamy telefonních hovorů).
 • Kanál a kampaň – způsob, jakým byl uživatel získán, nebo zdroj, skrze který jsem se dostal do kontaktu se správcem zpracování (webová stránka a reklamní kampaň nebo akce, call centrum, kamenný obchod).
 • Údaje o všech mých nákupech a vydaných fakturách (datum a místo nákupu, zakoupené položky, ceny zakoupených položek, celková částka nákupu, způsob platby, dodací adresa, číslo a datum vystavení faktury, identifikátor osoby, která fakturu vystavila, atd.) a údaje o řešení stížností na produkty.
 • Údaje o mému používání webové stránky správce zpracování (datumy a časy návštěv webové stránky, navštívené stránky nebo URL, doba strávená na každé stránce, počet navštívených stránek, celkový čas strávený na webové stránce, nastavení provedená na webové stránce) a údaje o mému používání (čtení) zpráv, které jsem obdržel (e-mail, SMS) od správce zpracování.
 • Údaje z různých dotazníků, které vyplňuji dobrovolně na webových stránkách správce zpracování.
OMEZENÁ NABÍDKA

Získejte předstartovní slevu 10 %

S rokem 2023 jsme vylepšili celou produktovou řadu Namman MUAY. Pro tuto jedinečnou příležitost nabízíme prvním 200 zákazníkům 10% slevový kód.
Discount Form | Main Pop-up

Vyplněním formuláře souhlasíte, že společnost Tykhe d.o.o. (správce) získává, ukládá a zpracovává osobní údaje.

Přímá komunikace o speciálních nabídkách a jiných obsahy prostřednictvím e-mailu *

Komunikace s nabídkami a obsahy přizpůsobenými vašemu profilu *

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) je sdělovat účel a právní základ pro zpracování osobních údajů společností Tykhe d.o.o. zákazníkům a návštěvníkům webových stránek Muaystore.

Společnost Tykhe d.o.o., Stantetova 32, 3320 Velenje, (dále jen: Muaystore nebo společnost nebo poskytovatel či správce osobních údajů) zajišťují ochranu vašich osobních údajů a zaručují bezpečnost během obchodní interakce.

Muaystore-u si vážíme vašeho soukromí a vaše data vždy pečlivě chráníme. Tyto zásady ochrany osobních údajů lze kdykoli změnit, upravit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Používáním webu poskytovatele uživatel potvrzuje, že souhlasí se změnami a úpravami..

Všechny naše online aktivity spojené se shromažďováním a zpracováním údajů jsou v souladu s evropskými právními předpisy (nařízení (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). (Obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR)) a úmluvy ETS ETS, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnitrostátní právní předpisy Slovinské republiky (zákon o ochraně osobních údajů (ZVOP-1, Ur. L. RS, č. 94/07), zákon o elektronickém obchodním trhu (ZEPT, Ur. l. RS, č. 96/09 v 19/15) atd.).

Zásady ochrany osobních údajů se týkají nakládání s osobními údaji, které poskytovatel obdrží při každé návštěvě nebo použití webové stránky Muaystore nebo je sdílen jiným způsobem.

Provozovatel a oprávněná osoba pro ochranu údajů

Provozovatelem osobních údajů je společnost Tykhe d.o.o., Stanteova 32, 3320 Velenje, Slovenija.

Společnost Tykhe d.o.o. má oprávněnou osobu odpovědnou za ochranu údajů, která je k dispozici na této e-mailové adrese: info@muaystore.cz.

V případě, že máte jakékoliv dotazy v souvislosti s uplatňováním práv, které vám vyplývají z této zásady, obraťte se na osobu oprávněnou na ochranu osobních údajů přes kontaktní údaje uvedené v následujícím bodě zásad.

Základní pojmy

Osobní údaje znamenají jakoukoliv informaci, kterou je možné zákazníka identifikovat (patří sem např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.).

Provozovatel je právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel je právní nebo fyzická osoba, která zpracovává osobní údaje jménem provozovatele.

Zpracování je sbírání, ukládání, přístup a všechny další formy užívání osobních údajů.

EHP znamená Evropský hospodářský prostor, který označuje všechny členské státy Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují jako jednotlivce. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Poskytovatel shromažďuje podle účelu definovaného v těchto zásadách tyto osobní údaje:

 • základní údaje o uživateli (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, místo);
 • kontaktní informace a informace o komunikaci uživatele s poskytovatelem (e-mail, telefonní číslo, datum, čas a obsah e-mailové nebo e-mailové komunikace, datum, čas a délka telefonních hovorů, záznam telefonních hovorů), kanál a kampaň – způsob získávání nebo zdroj, kterým uživatel přišel do kontaktu s poskytovatelem (webová a reklamní kampaň, call centrum, fyzický obchod)
 • údaje o všech nákupech a vystavených fakturách uživatele (datum a místo nákupu, zakoupené produkty, ceny nakoupených produktů, celková kupní hodnota, způsob platby, dodací adresa, číslo a datum faktury, kód osoby, která fakturu vystavila) atd. a údaje o řešení reklamací produktů;
 • údaje o používání webu poskytovatele uživatelem (data a časy návštěv, navštívené stránky nebo adresy URL, čas strávený na jednotlivých stránkách, počet navštívených stránek, celkový čas strávený na webu, změny nastavení na webu) a údaje o uživatelské použití (čtení) přijatých zpráv (e-mail, SMS) od poskytovatele;
 • data z formulářů, které uživatel dobrovolně vyplnil, např. v rámci výherních her nebo pomocí konfigurátorů pro identifikaci optimálních produktů pro potřeby uživatele;
 • další data, která uživatel dobrovolně poskytuje provozovateli, když jsou požadovány pro konkrétní služby.

Správce neshromažďuje osobní údaje, pokud stím nesouhlasíte, například při objednávce produktů nebo služeb, přihlašování k odběru e-mailového zpravodaje, účasti na výherní hře atd., Údaje se shromažďují také tehdy, existuje-li právní základ nebo právní zájem správce na zpracování údajů.

Jedním ze způsobů, jak provozovatel shromažďuje vaše osobní údaje, je použití cookies. Více o používání cookies si můžete přečíst zde.

Provozovatel shromažďuje pouze data, která jsou relevantní a nezbytná pro splnění účelů, pro které jsou data zpracovávána.

Období dat, po které poskytovatel uchovává shromážděná data, je dále definováno v kapitole „Ukládání osobních údajů“ těchto zásad.

Právní základ pro zpracování údajů

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na základě následujících právních důvodů:

 • Zpracování na základě zákona
 • Zpracování na základě smlouvy
 • Zpracování na základě souhlasu jednotlivce
 • Zpracování na základě oprávněného zájmu

Zpracování na základě smlouvy

Informace se shromažďují, pokud jsou nezbytné pro uzavření, provádění a plnění smluvních závazků. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů dobrovolné.

Pokud se rozhodnete neposkytnout společnosti potřebné osobní údaje, nemůžete s nimi uzavřít smlouvu, ani společnost nemůže poskytovat služby nebo dodávky produktů, protože společnost nemá potřebné informace k plnění smlouvy.

Zpracování na základě souhlasu jednotlivce

Data jsou zpracována pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud zpracování podléhá souhlasu, nejprve se ujistíme, že máte všechny potřebné informace potřebné pro rozhodnutí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud odvoláte souhlas, společnost vám možná nebude schopna poskytnout své služby nebo produkty.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Poskytovatel může zpracovávat údaje na základě oprávněného zájmu, o který se poskytovatel snaží, za předpokladu, že zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů nejsou nadřazené. Poskytovatel při použití oprávněného zájmu vždy činí úsudek v souladu s obecným předpisem o zpracování údajů.

Při zpracování dat na základě oprávněného zájmu má uživatel právo vznést proti zpracování dat námitky. Více o svých právech si můžete přečíst níže.

Zpracování na základě zákona

Vaše osobní údaje zpracováváme, když jsme povinni tak učinit podle zákona, který je pro nás závazný (například daňové právo ukládá uchovávání faktur). Potřebné informace zpracováváme v souladu s požadavky zákona.

Účel zpracování dat

Společnost shromažďuje a zpracovává data pro následující účely:

Účel zpracování datPodrobné vysvětlení
Komunikace týkající se služeb nebo reakce na žádostiOznámení uživatelům, odpovědi, řešení stížností, vyplnění průzkumů spokojenosti atd. Zpracování se provádí na základě oprávněného zájmu o zajištění účinné komunikace a úspěšných transakcí.
Uzavírání smluv a plnění závazků na základě smlouvyUzavření smlouvy s poskytovatelem, včetně splnění vašich objednávek poskytovatelem (dodání produktů a poskytování služeb), komunikace s vámi, ověření vašich plateb a splnění dalších povinností poskytovatele a / nebo vašich závazků. Osobní údaje zpracováváme na smluvním základě a v předsmluvním vztahu.V případě, že nám neposkytnete všechny informace potřebné k plnění smluvních závazků, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo zrušit objednávku.
Přímé upozornění zákazníků na speciální nabídky, slevy a další obsah prostřednictvím e-mailu nebo SMSVe společnosti Tykhe d.o.o. Podle ZEKom-1 (Zákon o elektronických komunikacích Slovinské republiky, implementovaný podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58 / ES ze dne 12. července 2002), informujeme naše zákazníky o našich produktech, službách a obsahu. Můžete kdykoli požádat o přerušení takové komunikace a zpracování osobních údajů (právo na námitku).Takovou komunikaci můžete kdykoli ukončit prostřednictvím odkazu na odhlášení ve složce Doručená pošta nebo na základě písemné žádosti na e-mailovou adresu info@muaystore.cz, nebo pomocí následujícího formuláře na, muaystore.cz/contact. V tomto případě zpracováváme vaše informace na základě zákona.
Přímý kontakt na speciální nabídky a další obsah prostřednictvím e-mailuNa základě vašeho souhlasu vás budeme informovat o vašich produktech, službách, slevách a obsahu e-mailem.Kdykoli můžete požádat o ukončení takové komunikace a zpracování osobních údajů odvoláním souhlasu.Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených na muaystore.cz/contact.
Přímý kontakt na speciální nabídky a další obsah prostřednictvím telefonních hovorů a běžné poštyNa základě souhlasu zákazníka také pravidelně informujeme zákazníky o našich produktech, službách, slevách a obsahu telefonicky a běžnou poštou. Kdykoli můžete požádat o ukončení takové komunikace a zpracování osobních údajů odvoláním souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených na muaystore.cz/contact.
Obecné statistické zpracování údajů o kupujících a jejich objednávkách a potenciálních kupcích (kontaktech) pro účely interní analýzy prodejů, opakovaných nákupů, souhrnného chování kupujících, reklamy a optimalizace podnikáníSpolečnost Tykhe d.o.o. provádí obecné statistické zpracování dat o kupujících a jejich objednávkách, jakož i potenciálních kupujících (kontakty). Na základě tohoto zpracování provádíme interní analýzy prodeje, opakovaných nákupů a souhrnného chování kupujících a sledujeme a optimalizujeme naši obchodní efektivitu a optimalizujeme naši reklamu, např.:sledování prodeje prostřednictvím našich prodejních kanálů (internet, obchody, call centrum),sledování počtu kupujících, kteří provádějí opakované nákupy, časové rozpětí a hodnoty nákupů,sledování obecných statistických údajů o prodeji, jako je průměrná hodnota nákupního košíku, počet produktů na objednávku a podobně,sledování odpovědí na e-mail, SMS, telefonní hovory a různé reklamní zprávy (televizní, rozhlasová a online reklama) s cílem optimalizovat reklamu (rozhodnutí o tom, co, kde, komu a jak inzerujeme)Tento typ statistického sledování nám umožňuje optimalizovat naše podnikání a reklamu obecně a umožňuje nám uživatelům nabízet dostupné produkty a služby. Toto zpracování osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu společnosti poskytovat uživatelům kvalitní služby a produkty.
Přístup k vašim minulým nákupům a dalším údajům prostřednictvím call centra Tykhe d.o.o. a prodejců konzultantů za účelem poskytování lepších služeb a nabídek.Když zavoláte do našeho call centra (nebo přijmete náš odchozího hovor k vám) nebo pokud navštívíte náš obchod (pokud a kdy se sami identifikujete), naši konzultanti budou mít přístup k vašim uloženým osobním údajům a historii nákupu, na základě kterých budou schopni poskytovat lepší služby a relevantnější nabídky.Toto zpracování dat je založeno na oprávněném zájmu společnosti. Pokud si nepřejete, aby tato data byla shromažďována, můžete tento druh zpracování dat kdykoliv zastavit zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu info@muaystore.cz nebo vyplněním následujícího formuláře muaystore.cz/contact.
Zpracování údajů o neoprávněných vzdálených objednávkách za účelem prevence podvodůmVe společnosti Tykhe d.o.o. zpracováváme údaje o odeslaných a nepřevzatých objednávkách na základě našich oprávněných zájmů. Tímto způsobem zjišťujeme, zda a kdo kupuje neúměrně a objednává produkty s možností platby na dobírku a pak tyto produkty nevyžaduje a způsobuje nám tím škody na podnikání, a tomu chceme zabránit.Když identifikujeme takových kupujících, zakážeme pro ně možnost platby za doručení, avšak stále mají možnost si objednat produkty s okamžitou platbou prostřednictvím platebních karet nebo PayPal.
Automatizovaná e-mailová komunikace s uživatelem na základě jeho začátku v on-line nákupním procesuVe společnosti Tykhe d.o.o., na základě našeho právního zájmu příležitostně posíláme připomínkové e-maily potenciálním kupujícím, kteří dali produkty do svého nákupního košíku, ale nikdy nedokončili nákup, s cílem připomenout jim, aby dokončili nákup nebo jim nabídnout pomoc nebo informace týkající se nedokončené objednávky.Pokud to nechcete, můžete kdykoliv zastavit tento typ zpracování dat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu info@muaystore.cz nebo vyplněním následujícího formuláře muaystore.cz/contact.
Základní přizpůsobena komunikace (prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, pošty, upozornění prohlížeče, informací na webových stránkách, sociálních sítí) se slevami, objednávkami a obsahem.V rámci základní přizpůsobené komunikace (prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, pošty, informací na webových stránkách, sociálních sítích) se snažíme nabídnout relevantní nabídky, slevy a jiný obsah, který by vás mohl zajímat na základě předchozí interakce s námi.Pro tento účel používáme následující údaje o vás:Demografická data (věk, pohlaví)Historie nákupů (produkty, počet nákupů)Jednoduchého zpracování chování na webech Muaystore (prohlížení jednotlivých produktůnebo obsahu, který může spustit personalizované zasílání zpráv), aniž by tyto informace byly použity k vytvoření uživatelských profilůBěhem tohoto procesu nepoužíváme žádný typ automatizovaného ani poloautomatizovaného profilování, shromažďujeme pouze vhodné uživatelské sady pro jednotlivé zprávy. Nikdy se nezaměřujeme na individuální údaje uživatele, provádíme pouze agregované zpracování velkých skupin.To, jaké zprávy od nás dostanete, závisí na těchto datech.Pokud to nechcete, můžete kdykoliv zastavit tento typ zpracování dat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu info@muaystore.cz nebo vyplněním následujícího formuláře: muaystore.cz/contact.
Používání Facebook Custom Audiences – nástroje pro reklamuVe společnosti Tykhe d.o.o. používáme službu Facebook Custom Audiences advertising tool. Používáme ji v rámci získané dohody o komunikaci prostřednictvím přizpůsobených nabídek a obsahu na základě profilu uživatele.Služba funguje následovně:Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali od vás prostřednictvím vašeho nákupu nebo jste ho dobrovolně poskytli, předáváme na Facebook.Facebook dělá srovnání mezi vaší e-mailovou adresou a databází uživatelů a určuje, zda jste uživatelem Facebooku.Pokud nejste uživatelem Facebooku, nic se dále neuskutečňuje pomocí vaší e-mailové adresy a společnost Facebook s ní nekoná žádné aktivity.Pokud jste uživatelem Facebooku, společnost Facebook vás připojí k nově vytvořenému seznamu vlastního publika, Facebook nám umožní zobrazit tuto skupinu uživatelů přizpůsobených reklam na Facebooku.Na základě toho vám můžeme zobrazit reklamy, které jsou cílenější a přizpůsobené vám, jakož i další slevy.Pokud to nechcete, můžete kdykoliv zastavit tento typ zpracování dat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu info@muaystore.cz nebo vyplněním následujícího formuláře: muaystore.cz/contact.
Používání internetového účtu a přístup k informacím v rámci GDPRVaše osobní údaje zpracováváme na zaručení přístupu k vašemu uživatelskému účtu při poskytovateli, který umožňuje přístup k vašim osobním údajům a možnost upravovat dovolení, které jste nám poskytli. Kromě toho můžete v rámci tohoto účtu vidět informace o minulých objednávkách, které jste u nás provedli. Osobní údaje zpracujeme na základě našeho oprávněného zájmu.
Komunikace s přizpůsobenými nabídkami a obsahy na základě vašeho profiluNa základě vašeho svolení poskytovatel vykonává také personalizovanou komunikaci, která probíhá přes různé komunikační kanály (e-mail, telefonáty, poštu, zprávy přes prohlížeč, informace na webu, sociálních sítích).Jelikož vám chceme nabídnout co nejlepší možné nabídky a obsahy, přizpůsobené přesně vašim potřebám a zájmům, s vaším souhlasem vytváříme váš profil, který je základem personalizované komunikace.K tomu můžeme použít tyto vaše osobní údaje:Demografické údaje (pohlaví, datum narození, věk, adresa)Historie nákupu (produkty, doba nákupu, počet nákupů)Odpovědi v dotaznících na webových stránkách MuaystoreChování na webových stránkách Muaystore (zobrazení produktů nebo obsahu, přidávání produktů do nákupního košíku, online transakce)Vaše odpovědi na zprávy, které vám zasíláme (otevírání zpráv, kliknutí na odkazy, nákup)Na základě tohoto uživatelského profilu pak může být ovlivněn obsah a nabídky, které od nás dostanete:Prezentace produktů a obsahu (detox, hubnutí, zdravé stravování), které vás budou maximálně zajímatJaké nabídky obdržíte (zákazníci Muaystore s více nebo častějšími nákupy mohou získat lepší nabídky)Jak často vám zasíláme zprávy a prostřednictvím jakých kanálůPokud to nechcete, můžete kdykoliv zastavit tento typ zpracování dat buď zasláním písemné žádosti na naši e-mailovou adresu info@muaystore.cz nebo vyplněním následujícího formuláře: muaystore.cz/contact.Pokud si nadále přejete dostávat nepersonalizované e-maily, ale nepřejete si personalizovanou komunikaci, můžete se k odběru nepersonalizovaných e-mailů přihlásit zde: muaystore.cz/contact.
Právní nároky, ochrana práv a řešení sporůShromažďování údajů z uvedeného důvodu probíhá v souladu se zákonem.
Právní povinnostiShromažďujeme vaše informace, abychom splnili naše zákonné povinnosti, např. ukládání faktur pro daňové účely. Vaše data zpracováváme pouze v míře nezbytné k dodržení legislativy.

Ukládání osobních údajů

Poskytovatel bude vaše osobní údaje ukládat pouze po dobu nezbytnou k uskutečnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny a dále zpracovány.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na právním základě, poskytovatel ukládá po dobu stanovenou zákonem.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě smlouvy s jednotlivcem, poskytovatel ukládá po dobu trvání smlouvy a 5 let po jejím uplynutí, ledaže by došlo ke sporu o smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem. V takovém případě poskytovatel ukládá údaje po dobu 5 let po konečném rozhodnutí soudu nebo svévolného rozhodnutí nebo urovnání, nebo, pokud nedošlo k soudnímu sporu, po dobu 5 let ode dne smírného narovnání.

Poskytovatel ukládá data, která jsou zpracována na základě osobního souhlasu, až do odvolání tohoto souhlasu uživatele. Poskytovatel odstraní tato data před námitkou pouze tehdy, pokud byl účel uložení dat již splněn.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce odstraní osobní údaje účinně a trvale a anonymizuje je, aby nemohly být spojeny s jednotlivcem.

Podrobný přehled termínů pro ukládání dat je uveden v následující tabulce:

Účel zpracování datČasové období ukládání dat
Komunikace týkající se našich služeb nebo reakce na požadavky6 měsíců od ukončení komunikace
Uzavření a plnění závazků vyplývajících z uzavření smlouvy5 let od uzavření smlouvy
Přímé informování zákazníků o speciálních nabídkách, slevách a jiném obsahu prostřednictvím e-mailu nebo SMSDo odvolání
Přímé informování zákazníků o speciálních nabídkách, slevách a jiném obsahu telefonicky nebo běžnou poštouDo odvolání
Přístup konzultantů podpory zákazníků k minulým objednávkám a dalším informacím za účelem poskytování lepších služebDo odvolání
Zpracování údajů o nedoručených zásilkách za účelem prevence podvodů5 let od začátku zpracování
Automatizovaná e-mailová komunikace s uživatelem založená na začátku procesu nákupu onlineDo odvolání
Základní personalizovaná komunikace (e-mail, SMS, telefonní hovory, pošta, oznámení prohlížeče, informace o webových stránkách, sociální sítě) s personalizovanými nabídkami a obsahemDo odvolání
Reklamní nástroj pro vlastní publikum na FacebookuDo odvolání
Používání online účtuDo odvolání
Přístup ke konkrétním informacím na webových stránkáchDo odvolání
Personalizované e-magazinyDo odvolání
Komunikace na trhu pomocí uživatelských profilůDo odvolání

Smluvní zpracování osobních údajů

Provozovatel smí jednotlivé úkony svěřit jiným osobám (smluvním zprostředkovatelům). Smluvní zprostředkovatelé smějí svěřené údaje zpracovávat výhradně jménem provozovatele, v mezích oprávnění provozovatele (v písemné smlouvě respektive jiném právním aktu) a v souladu s účely, které jsou definovány v této politice ochrany osobních údajů.

Smluvní spolupracovníci, se kterými spolupracuje provozovatel, jsou:

 • účetní, právníci a jiný poskytovatelé právních konzultaci;
 • poskytovatelé zpracování údajů a analytických služeb;
 • poskytovatelé údržby IT systémů,
 • e-mail marketingové služby (např. MailChimp, Bronto);
 • poskytovatelé platebních systémů (např .. Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, Dotpay a jiné);
 • poskytovatelé systémů za řízení vztahů se zákazníky (např. Microsoft);
 • poskytovatelé řešení pro online marketing (např. Google, Facebook)

Provozovatel nebude poskytovat vaše osobní údaje neoprávněným osobám třetí strany.

Smluvní spolupracovníci mohou zpracovávat osobní údaje pouze v rámci pokynů provozovatele a nesmí ho používat ke sledování svých vlastních zájmů.

Provozovatel a příjemci osobních údajů neprodávají osobní údaje třetím zemím (mimo členských zemí Evropského hospodářského prostoru – členských států EU a Islandu, Norska a Lichtenštejnska) a mezinárodním organizacím kromě USA – všem smluvním spolupracovateli v USA jsou v programu Ochrana soukromí (Privacy Shield).

Svoboda volby

Na informace, které o sobě poskytujete, dohlížíte vy. Pokud se rozhodnete, že vaše údaje provozovateli neposkytnete, pak vám nebudeme moci poskytovat některé služby.

Dotčené osoby, které si přejí odhlásit se z klubu Muaystore nebo z e-novinek, oznamte nám to na e-mailovou adresu info@muaystore.cz. Pokud se vaše osobní údaje změní (poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo), prosíme vás, abyste nás o změnách informovali na emailovou adresu info@muaystore.cz.

Automatické zaznamenávání informací (neosobní údaje)

Při každém vstupu na webovou stránku se všeobecné, neosobní údaje (počet návštěv, průměrný čas návštěvy webové stránky, navštívené stránky) automaticky zaznamenávají (ne jako součást přihlášení). Tyto informace používáme pro měření atraktivnosti naší webové stránky a zlepšování obsahu a použitelnosti. Vaše údaje nejsou předmětem dalšího zpracování a nejsou poskytovány třetím stranám.

Cookies

Cookies jsou neviditelné dokumenty, které jsou dočasně uloženy na pevném disku a umožňují provozovateli rozpoznat váš počítač, když navštívíte webovou stránku příště. Provozovatel používá cookies pouze na shromažďování informací, které se týkají používání webové stránky. Reklamní cookies sledují používání webových stránek poskytovatele, pouze v případě souhlasu jednotlivce s používáním souborů cookies. Více o souborech cookies a jejich používání si můžete přečíst zde.

Bezpečnost

Provozovatel neustále pracuje na zajištění ochrany osobních údajů. Vaše údaje jsou po celou dobu ochráněny před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neautorizovaným zpřístupněním. .

Kvůli ochraně osobních údajů provádíme organizační a technická opatření, jako jsou:

 • vzdělávání zaměstnanců;
 • dohled nad zaměstnanci a pravidelné kontroly práce jednotlivých zaměstnanců;
 • pečlivý výběr a dohled nad smluvními zpracovateli;
 • ochranné kopírování elektronicky uchovávaných informací;
 • pravidelná údržba a aktualizace počítačového vybavení;
 • přijímání vyhovujících interních pravidel a instrukcí o ochraně osobních údajů.

Souhlas nezletilého v souvislosti se službami informační společnosti

Nezletilé osoby mladší 16 let by neměly poskytovat jakékoliv osobní údaje na webových stránkách ani jinak bez dovolení (souhlasu nebo schválení) držitele rodičovské péče o dítě (jednoho z rodičů nebo opatrovníků). Provozovatel nebude nikdy vědomě shromažďovat osobní údaje osob, o kterých by byl seznámen, že jsou nezletilé (mladší 16 let) nebo je jakkoliv používat nebo zpřístupnit třetím stranám bez dovolení držitele rodičovské péče o dítě.

Tím není dotčeno obecné smluvní právo členských států, například pravidla o platnosti, koncepci nebo účinku smlouvy týkající se dítěte.

Při zohlednění dostupné technologie provozovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby ověřil, zda držitel rodičovské péče dítěte poskytl nebo udělil souhlas.

Práva dotčené osoby týkající se zpracování údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se naší politiky ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat. Napište nám na info@muaystore.cz. Na základě vaší žádosti vás budeme informovat o požadovaných informacích nebo splníme vaši žádost (v souladu s platnými právními předpisy).

V souvislosti se zpracováním máte následující práva:

Právo na odvolání souhlasu: pokud jste jako subjekt údajů souhlasil se zpracováním vašich osobních údajů (pro jeden nebo více konkrétních účelů), máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na legálnost zpracování údajů, které bylo předmětem souhlasu až do jeho odvolání; Souhlas může být odvolán písemným prohlášením odeslaným správci na jeden z kontaktů uvedených na webové stránce muaystore.cz/contact.

Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů pro j subjekt údajů nemá žádné negativní důsledky ani sankce. Je však možné, že po odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů už správce nebude moci nabízet své jednotlivé služby, v případě, že se jedná o služby, které nelze poskytnout bez osobních údajů (např. klub výhod nebo personalizované informování).

Právo na přístup k osobním údajům: jako subjekt údajů máte právo získat od poskytovatele (správce osobních údajů) potvrzení o tom, zda se ve vztahu s vámi zpracovávají osobní údaje, a pokud ano, přístup k osobním údajům a určitým informacím (o účelu zpracování, o typech osobních údajů, o uživatelích, o době uchovávání respektive kritériích pro určení období, o existenci práva na opravu nebo vymazání údajů, práva k omezení a námitek proti zpracování a práva na stížnost u kontrolního orgánu, o zdroji údajů, pokud nebyly shromážděny u vás, o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, jeho důvody a významu a důsledků takového zpracování pro vás a o dalších informacích v souladu s článkem 15 GDPR)

Právo na opravu osobních údajů: jako subjekt údajů máte právo na to, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje týkající se vás. Jako subjekt údajů, s ohledem na účely zpracování, máte právo doplnit neúplné informace, včetně předložení dodatečného prohlášení;

Právo na výmaz („právo zapomenout”): jako subjekt údajů máte právo, aby poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní informace, které se vás týkají, a poskytovatel musí tyto informace vymazat bez zbytečného odkladu, pokud existuje jeden z následujících důvodů:

(a) údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly shromažďovány, resp. jinak upraveny,

(b) pokud odvoláte souhlas ke zpracování a neexistuje jiný právní základ,

(c) pokud máte námitky proti zpracování, ke zpracování ale neexistují žádné nadřazené legální důvody,

(d) údaje byly zpracovány nezákonně,

(e) ) údaje je třeba vymazat, aby byly splněny právní závazky vyplývajících z právních předpisů EU nebo právních předpisů členského státu, které se vztahují na poskytovatele,

(f) údaje byly shromažďovány z nabídek služeb informační společnosti.

Jako subjekt údajů v určitých případech, které jsou popsány ve 3. odstavci čl. 17 GDPR, nemáte právo smazat údaje;

Právo na omezení zpracování: jako subjekt údajů máte právo dosáhnout toho, aby poskytovatel omezil zpracování, pokud existuje jeden z případů:

(a) pokud zpochybňujete přesnost údajů za období, které poskytovateli umožňuje ověřit přesnost údajů,

(b) zpracování je nezákonné, vy jste proti smazání údajů, místo toho ale požadujete omezení jejich užívání,

(c) poskytovatel údaje už nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k prosazování, uskutečnění a obhajování právních nároků,

(d) podal jste námitku týkající se zpracování, dokud se neprověří, zda právní důvody poskytovatele převažují nad vašimi důvody;

Právo na přenositelnost údajů: jako subjekt údajů máte právo na získání osobních údajů týkající se vás, které jste poskytl poskytovateli, v strukturované obecně používané a strojově čitelné podobě a máte právo předat tyto informace jinému správci, aniž by vám poskytovatel, kterému byly poskytnuty osobní údaje, bránil, a to pokud:

(a) zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě a

(b) zpracování probíhá pomocí automatizovaných prostředků.

Jako subjekt údajů máte při realizaci uvedeného práva o přenositelnosti údajů právo předávat osobní údaje přímo od jednoho správce (poskytovatele) k jinému, pokud je to technicky možné;

Právo vznést námitku proti zpracování: jako subjekt údajů máte na základě důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace, právo, že kdykoli vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, svěřené poskytovateli (bod (e) článek 6 (1) GDPR) nebo je nezbytná pro oprávněné zájmy, o které usiluje poskytovatel nebo třetí osoba (bod (f) článek 6 (1) GDPR), včetně vytvořených profilů na základě uvedených zpracování; poskytovatel přestane zpracovávat osobní údaje, pokud ale nastanou nutné legální důvody pro zpracování, které převládají na vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo k prosazování, uskutečnění a obhajování právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány k marketingovým účelům, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů týkající se jeho osoby pro takové marketingové účely, včetně profilování, pokud se týká takového přímého marketingu; pokud se subjekt údajů postaví proti zpracování za účelem přímého marketingu, údaje už nejsou pro tyto účely zpracovávány.

Pokud jsou údaje zpracovány pro vědecké, historicko-výzkumné nebo statistické účely, má subjekt údajů právo, z důvodů s jeho specifickým postavením, vznést námitky, pokud není zpracování potřebné pro plnění úkolu, který se provádí z důvodů veřejného zájmu;

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné právní prostředky (správní či jiné), má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení předpisů (ve Slovinsku je to Informační komisař – Informacijski pooblaščenec), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byly porušeny předpisy o ochraně osobních údajů.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné právní prostředky (správní nebo mimosoudní), máte jako subjekt údajů právo na účinný právní prostředek, tedy jako subjekt údajů proti právně závaznému rozhodnutí orgánu v souvislosti s ním, jakož i v případech, kdy kontrolní orgán nezpracovává vaši stížnost nebo vás do třech měsíců neinformuje o stavu věci nebo o rozhodnutí. Na postupy proti dozorovému úřadu existují soudy v členských státech, ve kterých má dozorový úřad sídlo.

Subjekt údajů může všechny požadavky týkající se uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji písemně poslat správci, a sice na jeden z kontaktů uvedených na webové stránce muaystore.cz/contact.

Pro potřeby ke spolehlivé identifikaci v případě uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji může správce požadovat od subjekt údajů doplňující informace, toto opatření může odmítnout pouze v případě, pokud prokáže, že subjekt údajů nemůže být spolehlivě identifikován.

Správce musí na žádost osoby, která uplatňuje svá práva týkající se osobních údajů, odpovědět bez zbytečných odkladů a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Oznámení dozorovému úřadu o porušení ochrany osobních údajů

V případě porušení ochrany osobních údajů je o tom Poskytovatel povinen informovat příslušný dozorový orgán, s výjimkou případů, kdy je pravděpodobné, že porušením nebyla ohrožena práva a svobody subjektů údajů. Pokud při porušení existuje podezření, že byl spáchaný trestný čin, je Poskytovatel o porušení povinen informovat policii a / nebo příslušnou prokuraturu.

V případě, že došlo k porušení, které může způsobit vysoké riziko práv a svobod subjektů údajů, je Poskytovatel povinen okamžitě respektive pokud to není možné okamžitě, poté bez zbytečného odkladu, informovat subjekt údajů, o jehož osobní údaje se jedná. Oznámení subjektu údajů musí být provedeno ve srozumitelném jazyce.

Přístup k sociálním sítím

Přes naši internetovou stránku můžete přistupovat k níže uvedeným webovým doplňkem používané poskytovatelem:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Každá z uvedených sociálních sítí při zajišťování svých služeb funguje v souladu s vlastním podmínkami používání a s vlastními politikou ochrany osobních údajů. Tykhe d.o.o. nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s používáním sociálních sítí, do kterých umožňuje přístup ze svých stránek. Otázky a uplatňování práv třeba adresovat na jednotlivou sociální síť.

Politiky ochrany osobních údajů jsou dostupné na níže uvedených odkazech:

Zveřejňování změn

Jakékoliv změny v naší politice ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této webové stránce.

Aktualizované: 14.02.2023

Obchodní podmínky

1. Všeobecně

Všeobecné obchodní podmínky jsou sestaveny v souladu s předpisy z oblasti ochrany spotřebitelů na základě doporučení Obchodní komory Slovinska (Gospodarska zbornica Slovenije) a mezinárodních kodexů internetového a elektronického obchodování. Společnost Muaystore (dále jen „internetový obchod”) provozuje společnost Tykhe d.o.o., elektronický podnikatelský subjekt (dále je „prodejce”).

Poskytovatel a jeho adresa: Tykhe d.o.o., Stantetova 32, 3320 Velenje

Registrační číslo: 8441413000

Identifikační číslo DPH: SI50999664

Registrací v internetovém obchodě získá návštěvník uživatelské jméno, které je stejné jako jeho e-mailová adresa, a uživatelské heslo, které si vybere návštěvník sám. Uživatelské jméno a heslo uživatele nesporně spojují s vloženými údaji. Návštěvník registrací potvrdí a zaručuje, že je zletilou osobou schopnou samostatně se rozhodovat o svých nákupech. Registrací se návštěvník stane uživatelem a získá právo na nákup. Nákupem výrobku se uživatel stane zákazníkem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky definují fungování internetového obchodu, práva a povinnosti návštěvníka, uživatele a zákazníka a obchodní vztah mezi prodejcem a uživatelem jako kupujícím výrobků z nabídky internetového obchodu.

Obsah webové stránky slouží pro informační a vzdělávací účely a není určen jako náhrada za lékařskou konzultaci. Doporučujeme spotřebiteli, aby se ohledně užitečnosti našich rad a návrhů vzhledem ke svému zdravotnímu stavu poradil se svým osobním lékařem.

2. Dostupnost informací

Prodejce se zavazuje, že budou zákazníkovi dostupné tyto informace:

 • informace o identitě prodejce (firma, její sídlo, registrační číslo);
 • kontaktní informace, které zákazníkovi umožňují rychle a efektivně komunikovat s prodejcem (elektronická adresa, telefonický kontakt atd.);
 • informace o základních vlastnostech výrobku nebo služby z nabídky internetového obchodu včetně poprodejních služeb a záruk;
 • informace o dostupnosti produktů, resp. služeb z nabídky internetového obchodu;
 • způsob a podmínky doručení produktů, resp. provedení služeb, zejména místo a čas doručení;
 • informace o způsobu platby;
 • informace o časové platnosti nabídky z internetového obchodu;
 • informace o možnosti vrácení produktů a o tom, zda a kolik stojí takové vrácení zboží spotřebitele;
 • informace o lhůtě, v níž je ještě možné odstoupit od smlouvy;
 • informace o postupu reklamace a informace o kontaktní osobě prodejce pro styk se zákazníky.

3. Nabídka výrobků, termín doručení, převzetí a způsoby splatby

Vzhledem k povaze internetového nakupování se nabídka produktů a cen produktů neustále aktualizuje a mění. Proto mohou v některých případech nastat chyby. Prosíme, pokud by se tak stalo, abyste nás kontaktovali na e-mail: info@muaystore.cz. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby byla chyba co nejdříve opravena.

3.1. Termín doručení

Pro všechny produkty, které mají při objednávce uvedenou doručovací adresu v České republice, platí termín doručení, který je uveden na stránce produktu v internetovém obchodě. Každý produkt z internetového obchodu je dostupný v přijatelném termínu.

3.2. Převzetí produktů a způsoby platby

Pro informace o převzetí produktů klikněte zde »

4. Ceny

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v českých korunách, a pokud není výslovně uvedeno jinak, zahrnují DPH. Všechny ceny v internetovém obchodě jsou ceny produktů a nezahrnují poplatky za doručení (viz bod 3). Všechny ceny platí pouze pro elektronické objednávky prostřednictvím internetového obchodu.

Všechny ceny platí v okamžiku vytvoření objednávky a nemají předem určenou platnost, proto platí pouze do jejich příští změny. Navzdory mimořádnému úsilí o poskytnutí co nejpřesnějších informací může být někdy informace o cenách nesprávná.

5. Postup nákupu

5.1. Objednávka je přijata

Po vytvoření objednávky zákazník od prodejce dostane e-mailem oznámení, že objednávka je přijata. Zákazníkovi jsou v jeho profilu na internetové stránce prodejce nadále dostupné informace o stavu a obsahu jednotlivé objednávky.

5.2. Objednávka je potvrzena

Pokud zákazník objednávku nezruší, objednávka se nadále zpracovává. Prodejce po přijetí objednávku zkontroluje, ověří dostupnost objednaných produktů a objednávku potvrdí nebo zamítne. Prodejce může kvůli ověření nebo zajištění přesnosti údajů telefonicky kontaktovat zákazníka způsobem, který zákazník povolil, na telefonní číslo, které zákazník uvedl při nákupu. Po potvrzení objednávky prodejce e-mailem informuje zákazníka o předpokládaném termínu doručení. Kupní smlouva o nákupu objednaných produktů mezi zákazníkem a prodejcem je na tomto stupni neodvolatelně uzavřena (viz bod 6).

5.3. Zboží je odesláno

Prodejce v dohodnutém termínu objednané produkty připraví. E-mailovou zprávou z předchozího odstavce prodejce poučí zákazníka i o politice vrácení produktů a seznámí ho s kontaktními osobami pro případ reklamace nebo zpoždění doručení.

6. Kupní smlouva

Prodejce zákazníkovi, který koupí výrobek z internetového obchodu, vydá fakturu v písemné formě s jasně rozčleněnými položkami a poučením o právu na odstoupení od nákupu vrácením zakoupeného produktu, pokud je to nutné a možné. Kupní smlouva ve formě nákupní objednávky je v elektornické formě uložena na serveru dodavatele a je zákazníkovi nepřetržitě dostupná v jeho uživatelském profilu.

Od té chvíle dále jsou všechny ceny a jiné podmínky fixované a závazně platí jak pro prodejce, tak pro zákazníka.

7. Právo na odstoupení od nákupu, vrácení produktů

Formulář pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí objednaných produktů odstoupit od kupní smlouvy tím, že prodejce kontaktuje přes chat podporu na našich stránkách, přičemž nemusí uvádět prodejci důvod tohoto rozhodnutí. Vrácení zakoupených výrobků prodejci v termínu odstoupení od kupní smlouvy se považuje za oznámení o odstoupení. Jediný poplatek, který musí zákazník z důvodu odstoupení od kupní smlouvy zaplatit, je poplatek za doručení prodejci.

Zakoupené produkty třeba prodejci vrátit neprodleně, resp. nejpozději v termínu do 14. dnů ode dne oznámení odstupu od kupní smlouvy. Zakoupené produkty třeba vrátit prodejci nepoškozené, v nezměněném množství, s výjimkou poškození, zkažení, ztráty nebo snížení množství, za které není zodpovědný zákazník.

Za vrácené produkty prodejce zákazníkovi hned, když je to možné, nejpozději však v termínu do 14 dnů od přijetí oznámení o odstupu od kupní smlouvy, vrátí zaplacenou částku, resp. využitý dárkový poukaz. Prodejce vrátí přijatou platbu zákazníkovi stejným způsobem, jaký využil zákazník, s výjimkou případů, kdy zákazník vyžadoval použití jiného platebního prostředku a pokud zákazník z toho důvodu není povinen platit žádné poplatky. Využitý dárkový poukaz prodejce vrátí ve formě kreditu na uživatelském profilu.

Ačkoli vždy pracujeme, jak nejlépe umíme, může se stát, že při změnách webových stránek dojde k chybám.

Prodejce se zavazuje, že nalezenou chybu v nejkratším možném čase odstraní.

Zákazník může prodejce na nalezení chybu upozornit na bezplatné telefonní lince (2) 2585 0048 nebo přes chat podporu na našich stránkách

Pokud vinou takové chyby dojde k neoprávněným poplatkům, prodejce se zavazuje, že se to bude snažit napravit v nejkratším možném čase.

Prodejce všechny produkty před zasláním pečlivě zabalí do krabice k odeslání. Všechny produkty jsou před odesláním neporušené, zkontrolovány a v originálním balení.

Za odstoupení od smlouvy nebo odeslání zásilky ve stanoveném termínu se považuje takové odstoupení nebo zásilka, která byla ve stanoveném termínu předána k odeslání.

Při nákupu na dálku může prodejce zdržet vrácení přijatých plateb do převzetí vráceného zboží, nebo dokud zákazník nepředloží důkaz, že zboží odeslal zpět, s výjimkou případů, pokud prodejce nabídne možnost, že sám převezme vrácené zboží.

Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku při doručení zapečetěného výrobku, který není vhodný pro vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud zákazník po doručení porušil pečeť.

Vrácení produktů v souladu s výše uvedenými podmínkami neplatí pro produkty, které jsou zakoupené bezprostředně na prodejních místech společnosti Muaystore (prodejce).

8. Řešení materiálních nedostatků

O materiální nedostatek jde, pokud:

 • nemá věc vlastnost, která je potřebná na její normální používání nebo na její uvedení na trh;
 • věc nemá vlastnost, která je potřebná pro speciální použití, pro kterou ji zákazník koupil, přičemž tato byla prodejci známa nebo by mu měla být známa;
 • věc nemá vlastnost nebo pozitivum, které bylo vysloveně nebo mlčky dohodnuté nebo předepsané;
 • prodejce doručil věc, která se neshoduje s vzorem nebo modelem, pokud tento vzor nebo model nebyl použit pouze z důvodu informování.

Zákazník musí prodejce informovat a podat přesný popis nedostatku přes chat podporu na našich stránkách nejpozději v termínu dvou měsíců ode dne, kdy byl nedostatek zjištěn. Prodejce neodpovídá za nedostatky, které se objeví po 2 letech od nákupu. Zákazník musí prodejci umožnit, aby produkt prohlédl.

Pokud zákazník reklamuje produkt během prvních 6 měsíců od převzetí produktu, musí prodejce dokázat, že reklamace zákazníka je neoprávněná, tedy že produkt nemá tento nedostatek. Pokud zákazník reklamaci podá po uplynutí 6 měsíců od převzetí produktu, musí existenci nedostatku dokázat zákazník sám.

Zákazník, který správně upozornil prodejce na nedostatek, má právo od prodejce požadovat, aby:

 • odstranil nedostatek na zboží nebo
 • vrátil část zaplacené částky v poměru k nedostatku nebo
 • zboží s nedostatkem vyměnil za nové nezávadné zboží nebo
 • vrátil celou zaplacenou částku.

Rozhodnutí, která se od zaručených náprav uskuteční, jsou výhradně na straně spotřebitele a nejsou vázána na žádné pořadí jejich provádění.

Pokud existence nedostatku není sporná, musí prodejce čím dříve, nejpozději však v termínu 8 dní vyhovět zákazníkovu požadavku.

Prodejce musí písemně odpovědět zákazníkovi na žádost do osmi dnů od jejího přijetí, pokud je existence nedostatku na zboží, resp. nedůslednost při provedené službě sporná.

9. ZÁRUKA NA TECHNICKÉ ZBOŽÍ

Na výrobek se vztahuje záruka, pokud je to uvedeno v záručním listu nebo na faktuře. Pokud je na produkt vystavena záruka, prodejce po splnění záručních podmínek a v záruční době zaručuje, že produkt funguje bezchybně. Na uplatnění záruky se vztahují záruční podmínky uvedené v záručním listu. Prodávající zaručuje bezchybný provoz produktu po záruční dobu, počínaje okamžikem dodání produktu kupujícímu. Záruční doba je jeden rok nebo je uvedena v záručním listu. Kupující může požadovat záruku záručním listem nebo fakturou, takže by měly být po obdržení zboží uschovány.

Pokud výrobek, na který je záruka povinná, nefunguje bezchybně nebo nemá vlastnosti uvedené v záručním listu nebo reklamním sdělení, může kupující nejprve požádat prodávajícího o odstranění vady v záruční době podle zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající se zavazuje odstranit vady, které se mohou vyskytnout během záruční doby, na své vlastní náklady, a to ve lhůtě nepřesahující 45 dnů ode dne, kdy obdrží vrácenou položku. Pokud nebude výrobek opraven do 45 dnů, musí prodejce vyměnit výrobek za shodný bezchybný výrobek. Pokud prodejce ve stanovené lhůtě položku neopraví nebo nevymění, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz v plné výši.

Záruka nabývá platnosti dnem dodání produktu zákazníkovi a vztahuje se na vady materiálu a zpracování a všech částí produktu kromě spotřebního materiálu. Záruka neplatí:

 • V případě selhání z důvodu nedodržení pokynů k použití,
 • V případě poruch z důvodu nesprávné instalace nebo údržby,
 • Mechanické poškození výrobku způsobené zákazníkem a poruchy v případě vyšší moci (přepětí, úder blesku atd.),
 • Pokud byl výrobek modifikován zákazníkem nebo jinou neoprávněnou osobou (včetně neoprávněných servisních techniků),
 • Při připojení k nesprávnému napětí nebo typu proudu,
 • Při použití jiných komponent, které původně nepatřily k produktu.

V případě záruční reklamace prodávající zkontroluje, zda nedošlo k závadě materiálu nebo výroby výrobku, a po potvrzení bude provedena záruční oprava. Pokud se zjistí, že poškození nebo vada vznikly v důsledku nesprávného použití výrobku, bude reklamace zamítnuta. Za účelem uplatnění záruky může kupující kontaktovat prodejce nebo akreditovaná servisní střediska (uvedená v záručním listu) s produktem, fakturou a záručním listem.

Práva spotřebitele na záruku platí, aniž jsou dotčena pravidla o odpovědnosti prodejce za vady produktu.

10. Záruka spokojenosti

Zavázali jsme se k nejvyšším etickým standardům obchodování a ochraně spotřebitelů, což dokazuje i naše 100% záruka spokojenosti.

V souladu s níže uvedenými podmínkami, nabízíme 30denní právo na vrácení zboží, označované jako záruka spokojenosti. To umožňuje zákazníkům vrátit zakoupené položky i po uplynutí zákonného 14denního práva na odstoupení. Zákazník (kupující) může využít záruku spokojenosti vrácením zboží (na adresu Tykhe d.o.o., Ulice říjnové revoluce 17A, 6310 Izola, Slovinsko; více informací na: chat podpoře na našich stránkách ) do 30 dnů od jejich obdržení. Zákazníkovi vrátíme plnou kupní cenu zboží, vyjma nákladů na dodání a vrácení, za předpokladu, že zákazník splní všechny níže uvedené podmínky.

Aby měl zákazník (kupující) nárok na záruku spokojenosti, je povinen vyplnit online Žádost o uplatnění Záruky spokojenosti. Vyplnění uvedeného online formuláře se považuje za uplatnění práva na spokojenost zákazníka (kupujícího). Vyplnění uvedeného online formuláře je jediným platným způsobem, jak nárokovat záruku spokojenosti. Jakýkoli jiný způsob komunikace v tomto ohledu bude poskytovatel ignorovat.

Produkty, které mají záruku spokojenosti, jsou viditelně označeny v internetovém obchodě. Pokud zákazník s nákupem není spokojen, prodejce mu do 30 dnů od data uplatnění záruky vrátí plnou zaplacenou částku. Jediný poplatek, který je kvůli uplatnění záruky spokojenosti povinný zaplatit zákazník, je za zpětné doručení výrobku prodejci.

Záruka spokojenosti je platná po dobu 30 dnů od data obdržení objednávky, a to u produktů v množství, které může jedna osoba používat za období jednoho měsíce. Zákazník (kupující) může také obdržet náhradu za produkty určené na několik měsíců užívání, avšak zákazník (kupující) musí vrátit nepoužité výrobky prodejci nepoškozené, v původním obalu a množství a musí zahrnovat obaly použitých výrobků, ledaže byly zničeny, poškozeny, ztraceny nebo se snížilo jejich množství, aniž by je zákazník (kupující) použil.

Záruku spokojenosti lze uplatnit pouze s původní fakturou.

Zákazník nemůže uplatnit záruku spokojenosti více než jednou ročně na stejný výrobek. Zákazník může v termínu jednoho roku uplatnit záruku spokojenosti na nejvýše 3 různé produkty.

Prodejce zaručuje, že bude produkt bezchybně sloužit svým účelům, pokud je zákazník používá podle návodu, a to je podmínkou uplatnění záruky spokojenosti. Chcete-li získat další informace o procesu vrácení, napište nám na chat podpoře na našich stránkách

11. Doručení

Prodejce zákazníkům doručí objednané produkty v dohodnutém termínu. Smluvní partneři prodejce při doručování zásilek jsou uvedeni na konci nákupního procesu. Prodejce si vyhrazuje právo vybrat jinou doručovací službu, pokud tím bude moci objednávku vyřídit efektivněji.

V případě viditelně poškozeného obalu nebo zboží musí být reklamace zákazníka poskytovateli nebo doručovací službě podána při přebírání zboží. Zákazník není povinen takovéto zboží převzít a může převzetí zásilky odmítnout. V případě, že je zásilka fyzicky poškozena, chybí část obsahu nebo vykazuje známky otevření nebo jsou produkty v balíku poškozené, a zákazník zásilku přesto převzal, musí zákazník začít reklamační proces u poskytovatele.

12. Bezpečnost

Prodejce využívá přiměřené technologické a organizační prostředky na ochranu přenosu a ukládání osobních údajů a plateb. Prodejce pro tyto účely používá 256-bitový SSL certifikát, který byl vydán pro tyto účely oprávněnou organizací.

O bezpečné autorizace a transakce s kreditními kartami se starají oprávněné internetové systémy. Autorizace kreditních karet se provádějí v reálném čase s okamžitým ověřováním informací v příslušných bankách. Informace o kartách se neukládají na serveru prodejce.

Za bezpečnost je odpovědný i sám zákazník, a to tak, že si zajistí bezpečnost svého uživatelského jména a hesla a přiměřenou programovou a protivirovou ochranu svého počítače.

13. Politika ochrany osobních údajů

Jednou z části všeobecných obchodních podmínek je i politika ochrany osobních údajů, která je dostupná zde.

14. Odpovědnost

Prodejce se, jak nejlépe umí, snaží zajistit aktuálnost a správnost informací, které jsou zveřejněny v jeho internetovém obchodě, vlastnosti výrobků, termín doručení nebo cena se však mohou měnit tak rychle, že prodejce nestihne včas opravit informace, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.

I když se prodejce snaží zajistit přesné fotografie výrobků, které jsou na prodej v internetovém obchodě, je třeba všechny fotografie chápat jako symbolické. Fotografie nezajišťují vlastnosti produktů.

15. Stížnosti, spory a uplatnění práva

Prodejce respektuje platné předpisy o ochraně spotřebitelů. Prodejce má nastavený účinný systém vyřizování stížností a má určenou osobu, se kterou se v případě problémů zákazník může kontaktovat prostřednictvím e-mailu. V případě problémů nebo stížností zákazník kontaktuje prodejce přes chat podporu na našich stránkách . Postup vyřizování stížností je důvěrný.

Prodejce do pěti dnů potvrdí, že přijal stížnost, a řešení poskytne v zákonné lhůtě. Prodejce se bude snažit vyřešit jakékoli spory vzájemnou dohodou. Jestliže se nedosáhne vzájemné dohody, je za řešení sporů mezi prodejcem a zákazníkem podle 51. členu ZPP zodpovědný místní soud, v jurisdikci kterého je třeba splnit povinnost, která je předmětem sporu.

Pro tyto všeobecné obchodní podmínky i pro všechny spory mezi prodejcem a zákazníkem platí a používají se právní zákony Republiky Slovinsko.

Pro všechny vztahy, práva a povinnosti, které nejsou určeny v těchto všeobecných obchodních podmínkách se přiměřeně použijí ustanovení Závazného zákoníku, Zákona o elektronickém obchodování na trhu, Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o ochraně spotřebitele.

15.1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu se zákonnými normativami Muaystore (prodejce) neuznává žádného smluvního partnera pro mimosoudní usnesení spotřebitelských sporů jako kompetentní osobu na řešení spotřebitelských sporů, které by mohl spotřebitel začít v souladu se Zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen ZlsRPS).

V případě, že zákazník/ spotřebitel není spokojen s řešením stížnosti, může v souladu s ZlsRPS podat návrh na mimosoudní vyrovnání konkrétního spotřebitelského sporu prostřednictvím evropské platformy online řešení spotřebitelských sporů (SRPS). Muaystore (prodejce) v souladu se ZlsRPS zveřejňuje i elektronický odkaz na Evropskou SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zákazník se může také rozhodnout o podání žaloby u příslušného soudu v místě svého bydliště.

16. Změny všeobecných obchodních podmínek

Prodejce může v případě změn předpisů, které upravují fungování internetových obchodů, ochranu osobních údajů a dalších oblastí, které souvisejí s fungováním internetového obchodu prodejce, a v případě změn vlastní obchodní politiky změnit a/ nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky, s čím vždy zákazníky seznámí vhodným způsobem. Všechny změny a/ nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek začnou platit a používat se po uplynutí 8-denní lhůty od zveřejnění změn a/ nebo doplnění. Pokud je změna a/ nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek nezbytná pro dosažení souladu s předpisy, mohou výjimečně tyto změny a/ nebo doplnění nabýt účinnosti a platnosti i v kratší lhůtě.

Zákazník, který se změnami a/ nebo doplněními těchto všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, musí ve lhůtě 8 dní od zveřejnění oznámení o změně a/ nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek odvolat svou registraci, jinak po uplynutí této lhůty platí, a opačný důkaz není přípustný, že zákazník změny a/ nebo doplnění všeobecných obchodních podmínek přijímá. Odvolání registrace se provede tak, že zákazník písemným prohlášením sdělí prodejci odvolání své registrace.

Všeobecné obchodní podmínky odsouhlasil ředitel společnosti Tykhe d.o.o. Daša Lesjak v Izoli dne 03.03.2023

Přejeme vám mnoho příjemných a výhodných nákupů v našem internetovém obchodě!